Bestill NEXUS

Bestillingsskjema Nexus

Er du ikke aktiv medlem i Round Table Norge, men x-medlem, medlem i RT 41 Norge eller har en annen relasjon til Round Table kan du bestille et års abonnement på Nexus.

Pris per år er 250 kr og blir fakturert.