Reiseoppgjørsskjema for RTN

Her kan du laste ned reiseoppgjørsskjema som skal benyttes i forbindelse med reisegavekort og andre reisekostnader dekket av RTN.

Reiseoppgjørsskjema