Kontakt

Generelle henvendelser og pressekontakt:

Landsformann
Christoffer Dam Larsen
[email protected] / 469 55 664

Henvendelser om medlemskap:

Viselandsformann
Arne-Johan Ellingsen
[email protected] / 979 74 658

Henvendelser om annonsering eller kommersielt samarbeid:

Public Relations Officer
Torgeir Rimeslåtten
[email protected] / 412 39 606

Henvendelser om web:

Webmaster
Kim Holmebakken
[email protected] / 932 26 852

Artikler til Nexus:

Redaktør
Marius Thauland
[email protected] / 922 85 077

Postadresse:

Round Table Norge
C/O Johan Foss
Hanaveien 23
4327 Sandnes